پاره‌سنگ: دخالت ابران در امور داخلی عراق:

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2004/12/19

دخالت ابران در امور داخلی عراق:

فکر می کردم که چرا مسوولان دولت موقت عراق گاه و بیگاه دم از دخالت ایرانیان در امور داخلی عراق می زنند؛ اول فکر کردم لابد چیزکی هست که چنین چیزهایی می گویند، اما تاکنون که نه مدارکی رو کرده اند و نه تروریستی ایرانی را در عراق دستگیری کرده اند؛ در ثانی عقل سلیم و دیپلماسی صحیح هم حکم می کند که در چنین شرایط سیاسی و زمانی که همه نگاه ها به همسایگان عراق دوخته شده است ایران دخالتی در امور آن نکند.
اما به نظرم مسوولان عراقی دروغ می گویند و ایران صادقانه در امور داخلی عراق دخالتی نمی کند. با توجه به انتخاباتی که برای تعیین دولت جدید عراقی به زودی برگذار می شود به نظر می رسد نامزدهای انتخاباتی از جمله اياد علاوی نخست وزير موقت عراق در استراژیی سیاسی به نفع خود می بینند که سیاستی ضد ایران پیشه کنند، چرا که افکار عمومی عراقیان- خلاف آن چه عامه ایرانیان فکر می کنند- هنوز ضد ایران و ایرانی است. اغلب عراقیان هنوز فکر می کنند که خوزستان ایران امارتی بوده است به نام عربستان که رضاشاه با حمایت پیر استعمار، انگلستان، آن را از جهان عرب جدا و به ایران ضمیمه کرده است. سالهای سال است که این داستان در کتابهایشان به خوردشان داده شده است و از انگیزه های صدام حسین برای توجیه تهاجمش به ایران، نیز آزادسازی این امارت بوده است.
بدیهی است که هر سیاستمدار دغلی نیز می کوشد از این عناد تاریخی عراقی ها به نفع خود استفاده کند و در این میان حسن نیت ماست که پایمال می شود.
مهران
--------------
پ.ن: این نوشته را فردای نوشته خودم دیدم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home