پاره‌سنگ: عشق یا غرور؟

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2004/12/21

عشق یا غرور؟

فیلمی می دیدم در مورد شوالیه ها و .... جایی شوالیه جوانی که عاشق بانویی شده بود به او گفت که این دوره از مسابقات قهرمانی را به عشق او فتح خواهد کرد؛ شوالیه جوان از امید های قهرمانی بود. معشوق جواب داد فتح مسابقات برای ارضای غرور خودت است، به عشق من شکست بخور!
خیلی قشنگ آمد به نظرم و واقع نما. گفتم اینجا بنویسمش. کسی شهرتش و غرورش را برای عشقش قربانی کند.
البته در فیلم شوالیه جوان مسابقات را تک تک باخت و وقتی مسابقات از نیمه گذشته بود معشوق پیام داد که کافی است و حالا دیگر سعی خودت را بکن و در نهایت هم شوالیه داستان قهرمان شد!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home