پاره‌سنگ: اشتباه٬ غلط٬ عیب٬ خطا

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2007/01/21

اشتباه٬ غلط٬ عیب٬ خطا

امروز می‌خواهم چند تا از آن بدیهیاتی بنویسم که ظاهراً همه می‌دانند٬ ...
۱) هر کسی در زندگیش اشتباه می‌کند! ارتکاب اشتباه طبیعی ترین خاصیت موجود ناکاملی مثل بشر است.
۲) آموختن از اشتباهات باعث کاهش آن ها می‌شود.
تکامل به این معنی است که تکرر اشتباه کردن کمتر شود٬ و در معنی دقیق تر اشتباهات کمتری که رخ می‌دهند ظریف تر و پیچیده‌تر می‌شوند که اجتناب از آن ها دقت بیشتری می‌خواهد.
۳) تا وقتی کسی به اشتباهی پی نبرد آن را تکرار می‌کند.
۴) توجیه اشتباه٬ آموختن از آن نیست٬ گریزی است از تصدیق آن؛ اضافه کردن اشتباهی براشتباهی.
۵) اگر کسی اشتباهی را به شما گوشزد کرد باید از او ممنون باشید که برای پیشرفت شما اقدام کرده است.خواه تشکر خود را ابراز کنید یا نکنید . اگر ناراحت می‌شوید باید علت آن انجام اشتباهتان باشد نه هر چیز دیگری!
۶) غیر محتمل است که همه اشتباه کنند غیر از شما! اگر حتی این فکر به ذهن شما خطور کرد بدانید که خیلی ساده٬ شما علاوه بر این که اشتباه می‌کنید آدم خودرأیی هم هستید.
۷) عده کمی {اگر آدم رشد یافته‌ای باشید٬} اشتباه شما را متوجه می‌شوند و درصد کمتری آن را به شما گوشزد می‌کنند. اگر چنین موقعیتی پیش آمد دقیق به جزییات توجه کنید.
۸) اگر کسی پیشرفت نمی‌کند- یعنی از اشتباهاتش درس نمی‌گیرد- مشکل از دیگری نیست...
۹) ملت از مجموعه مردمی با فرهنگ مشترک تشکیل می‌شود.
۱۰) ایرانیان هم ملتی هستند مثل تمام ملل دیگر. قومی با هوش متوسط و از هر نظر طبیعی. تفاوت آنها با دیگر ملل «رفتارهای جمعی» آنان است٬ که اغلب آن را به نام مقدس «فرهنگ» می‌خوانند تا نقد نشود؛ موجودی غریب که اگر از آن بپرسی به هزاره های گذشته حواله‌ات می‌دهند و در کتابها وجود دارد.
۱۱) هر ملتی در زندگیش اشتباه می‌کند! ارتکاب اشتباه طبیعی ترین خاصیت ...--> ۲)
*) یکی ازکردارهای جمعی ما ایرانیان این است که وقتی کودکی اشتباه می‌کند٬ برای تنبیه او از او می‌خواهند که بگوید«غلط کردم٬ .ُه خوردم». نمی‌دانم این را فرهنگ می‌خوانید یا نه٬ ولی در تمام سرزمین ما متداول است و طعم اعتراف به اشتباه را برای کودکانمان توصیف می‌کند و جرات اعتراف به اشتباه را از آنان٬ اگر نه در تمام عمر٬ لا اقل تا مدتهای مدیدی٬ می‌گیرد.
چیز غیر بدیهیی در نوشته بالا بود؟ آیا شما نکات بالا را قبول دارید؟ و انجام خواهید داد؟ آیا صدای بلند «من اشتباه کردم» تان شنیده خواهد شد؟...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home