پاره‌سنگ: شرمندگی:

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2008/04/03

شرمندگی:

شده کاری بکنید و بعد از این که دیگران از آن مطلع بشوند شما شرمنده بشوید؟
شده خانواده‌تان کاری بکند و بعد از این که دیگران از آن مطلع بشوند شما شرمنده بشوید؟
حالا شده شرمنده کاری بشوید که هم‌میهنان شما عاقلانه و متحدانه کرده‌اند وبه آن مفتخرند؟
این آخری دقیقاً احساسی بود که بعد از دیدن فیلم سینمایی پرسپولیس همراه بییندگانی غیر ایرانی به من دست داد.
صحنه سینما پر می‌شود از خنده به چیزهایی که بخشی از کنشها ودغدغه‌های زندگی شما بوده‌است: ایست بازرسی٬ فروش مخفیانه الکل و کارت بازی٬ انتخاب لباسی که بپوشید و ... و شما انباشته می‌شوید از نفرت نسبت به کسانی که آگاهانه و ناآگاهانه٬ دغدغه های زندگی شما را چنان مبتذل کردند که موجب مضحکه عالمیان است.

Labels:

1 Comments:

Anonymous آیدا said...

دقیقا! بعد از دیدن این فیلم یه حس نفرت و سرخوردگی به آدم دست می ده.واقعا سرنوشت این سی سال گذشته ی ما تاسف باره. و حالا بعد از مدتی بازی دادن مردم با گشت ارشاد و ... و کم رنگ شدنشون د راین روزها، آدم بیشتر تاسف میخوره وقتی می بینه جوونا خوشحالند و از این آزادی(!)که بهشون دادن احساس رضایت می کنند

1/13/2009 7:01 AM  

Post a Comment

<< Home