پاره‌سنگ: همزمانی

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2008/09/28

همزمانی

من به نیروها و عوامل ماوراءالطبیعه اعتقادی ندارم؛ ولی چیزی را بارها تجربه کرده‌ام که برای آن هنوز توضیحی ندارم.
گاهی می‌شود که برای مدتها ارتباطم با اکثر دوستانم گم می‌شود. می‌بینم که نه از فلانی خبری هست نه از بهمانی. به هیچ طریقی هم پیدایشان نمی‌کنم حتی اگر پیغام و پسغام فراوان هم بگذارم.
بعد زمان دیگری می‌رسد که پای تلفنم با دوستی هستم٬ دو دوست دیگر هم همزمان با آن روی خط می‌آیند و مجبورم که بعد از صحبت کوتاهی با آنها ادامه‌اش را به بعد موکول کنم. وقتی هم که ازشان می‌پرسم چطور شد در آن زمان خاص با من تماس گرفتند٬ خیلی ساده می‌گویند:«هیچی٬ دلم هوایت را کرد!»
شبیه این قضیه‌ی همزمانی در تاریخ علم فراوان رخ داده‌است٬ مثلاً نمونه مشهورش: حسابان را سه نفر به طور تقریباً همزمان و بی اطلاع از یکدیگر ابداع کردند. برای این موضوع هم تابحال توضیحی نیافته‌اند.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home