پاره‌سنگ: حیوان ناطق...

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2008/11/02

حیوان ناطق...

در بیان این که چه چیزی انسان را از حیوانات متمایز می‌کند از دوران کهن بحث بسیار بوده‌است. نقل مشهور بر این است انسان حیوان ناطق است٬ و ریشه این نقل به حکمای یونان می‌رسد.
البته در معنی لفظ «ناطق» نیز حرف و حدیث زیاد بوده‌است.
کلمه اصلیی که حکمای یونان استفاده کرده‌بوده‌اند٬ کلمه Logus بوده است که هم به معنی «صاحب عقل» است و هم به معنی «گفتگوگر». حکمای مسلمان هم این کلمه را به نیکی به «ناطق» برگردانده‌اند که هم به معنای «صاحب منطق» است و هم به معنای «گویا».
حال بحثهایی بوده که کدام وجهه از معنی «ناطق» وجه متمایز انسان از حیوان است.
شاید شما هم داستانهایی از همکاری حیوانات شنیده باشید. مثلاً این که گروهی از فیلها به فیلی که خرطومش طی حادثه‌ای قطع شده بوده و از کارهای روزمره‌اش (گرفتن غذا٬ آبتنی کردن و ...) عاجز شده بوده٬ کمک می‌رسانده‌اند تا زنده بماند. یا این همکاری گاومیشها بر ضد دشمنشان را ببینید:

معلوم نیست چگونه می‌توان این حرکات دسته جمعی حیوانات را بدون قایل شدن وجود اراده و راهی برای ارتباط بینشان توجیه کرد و رفتار آنها را تنها از روی غریزه دانست.
از سوی دیگر لابد انسانهایی را دیده‌اید که بسیار اوقات نه از روی فکر٬ بلکه در بهترین توجیه تنها از روی غریزه رفتار می‌کنند. البته ظاهرا صحبت هم می‌کنند و از قوه ناطقه بی‌بهره نیستند...
حالا وجه متمایز کننده انسان از حیوان چیست؟
پس نوشت: ظریفی می‌گفت: خدایا! می‌گویند آدم را به گناه این که از میوه درخت دانایی خورد از بهشت اخراج کرده و در این دیر خراب آبادی. بنازم حکمتت را! ولی این همه نادان در زمین چکار می‌کنند؟! اگر آنها نبودند زمین هم بهشتی بود برای خودش...

Labels: , ,

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

بنام خدا
سلام آقا مهران مطالبتان را راجع به ذبح شرعي خواندم راستش را بخواهيد كمي گيج و افسرده شده بودم من خودم مذهبي در يك خانواده غير مذهبي در يك كشور غير مسلمانم و تهيه خريد خانه ام به عهده من نيست!!!
راستش را بخواهيد موقع مسافرت يا خوردن گوشتهايي كه نميدانم ذبح شرعي
شده يا نه احساس شرم ساري ميكنم و اين موضوع اغلب فكرم را مشغول كرده
با افراد مذهبي هم در اين مورد حرف زدم ولي آنها ميگويند فقط گوشت ذبح شرعي و پرهيز در اين مورد برايم كمي مشكل است...نظر شما چيست؟
مرسي و ممنون

11/02/2008 11:51 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام
فکر کنم که آنجا عنوان شده است که گوشتی که نام غیر خدا بر آن برده شده٬ نخورید. حالا شما اگر فکر می‌کنید که موقع ذبح گوشتی که می‌خورید نام غیر خدا را بر آن برده‌اند٬ (و این به معنی آن نیست که نام خدا بر آن برده نشده)٬ نخورید.

11/02/2008 7:36 PM  

Post a Comment

<< Home