پاره‌سنگ: Disclaimer

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2009/02/14

Disclaimer

زمانی دوستی نظرش را در مورد این وبلاگ برایم ایمیل کرد؛ نقل به مضمون این که " ..وبلاگت را دوست دارم٬ اما مطمئنم که بسیاری آدمها که توصیفاتت به آنهاهم جور درمی‌آید مطالبت را توهین آمیز می‌یابند و می‌رنجند..."
امروز که مقدمه دو جمله‌ای ابراهیم گلستان بر کتابش «اسرار گنج دره جنی» را ‌خواندم یاد آن ایمیل دوستم افتادم...
"در این چشم انداز بیشتر آدمها قلابی اند.
هرجور شباهت میان آنها و کسان واقعی
مایه تاسف کسان واقعی باید باشد."
یک نوشتار سلب مسوولیت (Disclaimer) به گوشه وبلاگ اضافه کردم تا نوشته‌های وبلاگیم مخل خاطر آسوده کسی نباشد.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home