پاره‌سنگ: هویت جمعی در گذر تاریخ:

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2009/12/28

هویت جمعی در گذر تاریخ:

صدها سال پیش:
براساس شهر یا روستای زادگاه: بیرونی؛ فارابی؛ کدکنی؛ رازی؛ بلخی؛ غزنوی؛ کاشی؛ طالقانی؛ قمشه‌ای ...
ده‌ها سال پیش:
بر اساس شهر یا قومیت: تبریزی؛ یزدی؛ اصفهانی؛ شیرازی؛ کرد؛ ترک؛ آذری؛ لر؛ بلوچ؛ افغان...
این روزها:
در ایران: بر اساس قومیت یا مذهب: ترک؛ کرد؛ عرب؛ بهایی؛ زرتشتی؛ سنی؛ آشوری؛ ارمنی؛ کلیمی...
در غرب: بر اساس نژاد: آسیایی[چینی و ژاپنی و ...]؛ خاورمیانه‌ای[عرب و ایرانی و ...]؛ جنوب آسیایی [هندی و پاکستانی و ...]؛ قفقازی [caucasian سفیدپوست اروپایی و امریکایی و استرالیایی]؛ لاتین [امریکایی مرکزی و جنوبی] ...
در آینده (امیدوارم!):
انسان؛ انسان؛ انسان؛

Labels: , ,

2 Comments:

Anonymous s said...

یک نکته از این معنی
گفتیم و همین باشد
آمین!

12/28/2009 5:35 AM  
Anonymous خلیل said...

امیدوارم، امیدوارم ، امیدوار

1/01/2010 11:39 AM  

Post a Comment

<< Home