پاره‌سنگ: پسر ها و دختر ها 2:

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/01/02

پسر ها و دختر ها 2:

تفاوت دیگری که بین پسرها و دحترها وجود دارد این است که در محاورات دخترها بیش از این که در مورد خودشان صحبت کنند در مورد خانواده شان صحبت می کنند. چه بسا در یک صحبت نیم ساعته اگر دقت کنید می توانید ببینید که به چه نکته هایی اشاره کرده اند، از قبیل سفرهای خارجی اعضای خانواده شان، اقوامشان که مقیم خارجند، شغل پدر و تحصبلات عالی اقوامشان و .... جالب است که این اطلاعات را چنان طبیعی میان صحبت ها ارایه می کنند که اکثر متوجه چگالی آن ها نمی شویم.
اما پسر ها، ماهها از دوستی شما می گذرد و هنوز شما نمی دانید که خانواده آن ها چند نفره است و به چه کاری مشغولند....
و آیا این مسایل در دوستی اصلا" اهمیتی دارد؛ یا دوستی رابطه دو فرد است فارغ از مراتب و مسایل خانوادگی؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home