پاره‌سنگ: عجایب‌المخلوقات

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2010/02/16

عجایب‌المخلوقات

همراه فردی مذهبی مآب، ساکن خارج از کشور برای سالیانی -و آشنا به زبان آن دیار- در خودرو نشسته‌اید، از پخش موسیقی ترانه‌ای پخش می‌شود، خواننده بانویی خوش‌آواز از همان دیار است. آهنگ که تمام شد، سی‌دی را عوض می‌کنید تا بانویی ایرانی این بار نوای فارسی سر‌‌دهد، همراه مذهبی‌تان این بار ابراز ناراحتی می‌کند؛ اگرچه حرفهای این خواننده هموطن محجوبانه‌تر از آن یک است، اما چه می‌شود کرد؟ این هم از عجایب ایرانی جماعت است!

Labels: , , , , ,

1 Comments:

Anonymous خلیل said...

سلام، خب ازش می پرسیدی چه فرقی دارند؟ و اینجا می نوشتی برای هدایت امثال من !

3/06/2010 9:31 AM  

Post a Comment

<< Home