پاره‌سنگ: عید نوروز

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/03/22

عید نوروز

خیلی زشته که خیلی ها همینطوری ایمیل گله ای می زنند به دوستانشان که مثلا" بگویند که به یادشان هستند. گیرنده نامه حتما" متوجه می شود که منظور فرستنده او، به طور اخص، نبوده است.
از آن بدتر در ارکات که ایمیل می فرستی حتی نمی توانی ببینی که به چه کسانی فرستاده ای و از رفیق صمیمی ات تا کسی که فقط همینطوری در فهرست دوستانت هست متن یکسانی را می بینند.
و از همه زشت تر این است که از کسی شماره تلفن داری ولی به او ایمیل بزنی که مثلا" تبریک بگویی....
همه این مواقع فرصت هایی است که مهر و علاقه خود را به کسانی که می خواهیم ابراز کنیم نه این که از روی اجبار رسوم قدیمی را بجا بیاوریم.
من که خودم برای دوستانم از این هرزنامه های تبریک عید نفرستادم، خیلی انتخابی به کسانی که می خواستم تبریک گفتم یا نوشتم. هرزنامه های دوستان را هم با عرض شرمندگی با خیال راحت پاک کردم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home