پاره‌سنگ: موهبت الهی

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/12/05

موهبت الهی

... موهبتی الهی است که از طرف ملت به .... تفویض شده است.
می توانید جای خالی را حدس بزنید؟
البته بستگی دارد که ملت کی باشد، فرض کنید ملت ایران.
نه منظور ولایت فقیه نیست!! بلکه سلطنت مشروطه و شخص شاهنشاه است.
این را از یکی از سخنان شاهنشاه در قبل انقلاب کش رفته ام. این جاست، خودتان گوش دهید.
نکات جالبی دارد، انگار موقعیت کشور بعد حدود سی سال هیچ فرقی نکرده است!!!
ملت عزیز ایران، ظلم و فساد، وابستگی زندگی مردم به نفت، خطر از دست رفتن استقلال، فراخوان به وحدت ملی، حکومت قانون، انتخابات آزاد، اجرای قانون اساسی، عدالت اجتماعی، استبداد، پاسداری از اسلام، تنها کشور شیعه جهان، درخواست از جوانان که امید آینده اند، موقعیت خطیر تاریخی.
افسوس از این قوم خوابگرفته و خوابزده.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home