پاره‌سنگ: شاد بودن آنقدرها هم سخت نيست :

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/07/20

شاد بودن آنقدرها هم سخت نيست :

شاد بودن به تمامی انسانها ميل به زندگی و تلاش ميدهد و آنها را پربارتر و سرزنده تر ميکند. چگونه بايد شاد بود؟
۱- از چيزهاي بسيار ساده هم ميتوان لذت برد و شاد شد. ديدن يک منظره ی زيبا، يک فيلم قشنگ يا يک دوست خوب هم ميتواند انسان را شاد کند.
۲- بهترين حالت را در خودتان و در شرايط موجود اطرافتان پيدا کنيد. هيچ كس همه چيز ندارد و هر كس اندوهی دارد كه با شادی زندگي آميخته است. هنر آن است كه در شرايط سخت بخنديم نه اين كه گريه كنيم.
۳- شما نمي توانيد همه را از خود خرسند و خشنود كنيد، پس اجازه ندهيد انتقادها شما را نگران كنند.
۴- اجازه ندهيد ديگران معيارهايتان را تعيين كنند، خودتان باشيد و به چيزي كه نيستيد، تظاهر نكنيد.
۵- كارهای سودمندی كه از انجام آنها لذت مي بريد را بيشتر انجام دهيد.
۶- دچار خيالپردازی نشويد، رويا و خيالپردازي هنگامي خوب است كه نتيجه اي داشته باشد؛ تحمل كردن چيزهاي خيالي سخت تر از چيزهاي واقعي است.
۷- نفرت و حسادت را از خود دور كنيد، اين دو دشمن روح شما هستند، روح شما را اندوهگين مي كنند و هيچ اتفاق خوشی هم برايتان نمي افتد.
۸- علايق و دلبستگي هاي زيادي داشته باشيد. اگر مسافرت دوست داريد و نمي توانيد برويد، سينما را امتحان كنيد. كتاب هاي جديد بخوانيد، به پارك برويد يا ورزش و پياده روي كنيد.
۹- گذشته را درگذشته رها كنيد و تنها از آن پند بگيريد و به خاطر داشته باشيد در صورتی که مشکلی پيش آمد، هميشه به يافتن راه حل آن فکر کنيم نه به خود مشکل.
۱۰- خودتان را به كاری گوناگون سرگرم و مشغول كنيد، کسی که سرش گرم باشد هرگز فرصتي براي غصه خوردن ندارد.
برگرفته از "ایرانیان بلژیک" .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home