پاره‌سنگ: رفیق شفیق

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/06/25

رفیق شفیق

تصور کنید اتفاقی برایتان افتاده که برای مدتی شما را از قیافه و صدا و ... انداخته است، طوری که ازصدا و سیمای مناسب بی بهره شده باشید.
لابد طرز برخورد خیلی از اطرافیان با شما عوض می شود؛ جواب شما را متفاوت می دهند، در سطح روابطتان تجدید نظر می کنند و ...
اما برخی دیگر هم هستند که هیچ تغییری نمی کنند، حد اقل پدر و مادرتان! آن ها حداقل کسانی هستند که شما را برای خودتان می خواهند و نه برای چیز دیگری. خوانندگان وبلاگتان را هم از دست نمی دهید، چون که طرف افکار شما هستند و نه چهره تان. هر کس دیگری که می توانید به این فهرست اضافه کنید دوست واقعی شما محسوب می شود.
یک حساب کتاب سریع کنید و ببینید چند تا می شوند...
"کاشکی می شد تو زندگی ما خودمون باشیم و بس، تنها برای یک نگاه، حتی برای یک نفس. "

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

salam mikhastam tashako konam bekhatere in matne ziba vaghean lezat bordam bekhosoos jomleye akhar mersi

11/24/2007 4:10 AM  

Post a Comment

<< Home