پاره‌سنگ: خواهر بنده و رییسان جمهور امریکا

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/03/31

خواهر بنده و رییسان جمهور امریکا

-بعد از پایان ریاست جمهوری بیل کلینتون، خواهر بنده پیشنهاد دادند که از وی دعوت کنیم تا وظیفه خطیر ریاست جمهوری ایران را بر عهده بگیرد تا از ایران امریکای دیگری بسازد!
--بعد از مرگ دونالد ریگان، رییس جمهور اسبق امریکا و دفن ایشان در لس آنجلس، خواهر بنده اعلان نمودند که ازین پس می توانیم سواحل کالیفرنیا را "خلیج فارس ایران" بنامیم! ظاهرا استناد ایشان این شعار معروف بوده است: " خلیج فارس ایران.....محل دفن ریگان"!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home