پاره‌سنگ: یک مقایسه

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/04/20

یک مقایسه

در مثل مناقشه نیست!
چندی پیش در خبرها بود که روسیه اصلان مسخادوف رهبر جدایی طلبان چچن را به قتل رسانده است. عکس جسد ماسخادوف هم در خبرگزاری های گوناگون منتشر می شد و روسیه هم از این موفقیت خود به خود میبالید.
چندین سال پیش هم در رستوران میکونوس در آلمان قاسم شرفکندی رهبر جدایی طلبان کرد ایرانی به قتل رسید. تلاش دولت وقت ایران این بود که با شرمندگی از خود رفع اتهام کند. متعاقب آن کلیه کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران فراخواندند و ایران قویا" در انزوایی بین المللی قرار گرفت.
نتیجه می گیریم که هر کاری جایی و زمان خاص خودش را می طلبد !

0 Comments:

Post a Comment

<< Home