پاره‌سنگ: آن کس که ....

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/05/30

آن کس که ....

خیلی بد است که کسی با خودش هم رودربایستی داسته باشد. یعنی هیچ وقت نتواند خودش باشد و رفتارش را مطابق سلایق دیگران تغییر و یا تنظیم دهد.
از آن بدتر این که بعضی حتی در وبلاگشان هم خودشان را سانسور می کنند به رغم این که به نام واقعی نمی نویسند و افراد کمی انشای آن ها را می خوانند.
کاش همه بی رودربایستی، صریح و رک خودشان را ارایه می کردند، یا این که لا اقل در دنیای مجازی، چنان که هستند می نمودند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home