پاره‌سنگ: لطیفه

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/06/10

لطیفه

«روزی هموطنی زنگ می زند به اداره هواشناسی و تشکر می کند از این که هوا امروز آفتابی بوده است.»
شاید باور نکنید ولی من برای خندیدن به این قضیه چهار روز فکر کردم تا نکته آن را بگیرم!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home