پاره‌سنگ: October 2006

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2006/10/19

انواع سوال!

چهار نوع متفاوت پرسش طبقه بندی کرده ام:
۱) سوالی که جوابش در شما نیست و نمی‌دانید. مثلاً اگر از شما در مورد فیزیک کوانتوم بپرسند و شما مطالعه نکرده باشید. معمولا سوال را اینگونه تعریف می‌کنند.
۲) سوالی که جوابش در شماست ولی شما نمی‌توانید به آن جواب بدهید. مثلاً اگر در مورد رفتار های غیرعادی تان در مواجهه با پیشامد تازه‌ای بپرسم. البته تمام رفتارهای شما از نظر خودتان عادی است و تنها دیگران هستند که متوجه رفتار غیر عادیتان می شوند و جواب سوال را می‌توانند بدهند.
۳) سوالی که جوابش در شما نیست ولی به محض این که از شما می‌پرسم جواب آن را می‌فهمید. مثلاً « می‌دانید در زبان رومانیایی به دشمن چه می‌گویند؟»
۴) سوالی که جواب آن را بدون از بین بردن موضوع سوال نمی‌توان پیدا کرد: «از این تعداد بمب های فوق حساس و عمل نکرده کدام بمب ها سالم هستند؟» که واضح است برای پیدا کردن بمب های سالم چاره ای جز منفجر کردنشان نیست!
آیا نوع دیگری سوال ممکن است؟
پ.س. ۵) سوال باطلنما[پارادوکسی]: «فلانی می‌گوید که دروغ گو است. راست می‌گوید؟»