پاره‌سنگ: May 2008

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2008/05/22

روانشناسی دو فعال سیاسی:

+نام؟ -هوشنگ
+تمایل سیاسی؟ -سلطنت طلب
+دلایل؟ -سلطنت مشروطه تنها راه تامین آزادی های ملت ایران است٬ همچنین نهاد سلطنت نهادی تاریخی در مملکت ایران است که می‌باید حفظ شود.
+اگر آقای خامنه‌ای همین فردا خودشان را به عنوان شاه ایران معرفی کنند و تاجگذاری کنند٬ شما راضی خواهید شد؟ -نه! من ایشان را قبول ندارم!
+چرا؟ مگر مشکلتان با نظام حکومتی نیست؟ -...نه به آن صورت! من معتقد به بازگشت حکومت پهلوی هستم...
+پس چرا اسم خودتان را گذاشته‌اید سلطنت طلب؟ می‌گذاشتید پهلوی طلب!! -واللا چی بگم...
+خوب راستش را بگویید! -راستش این است که من اسمم هوشنگ نیست و محمدجواد است! زمان پهلوی هم دل خوشی از حکومت نداشتیم٬ اما کیف می‌کردیم که شاهی داریم که در سوییس اسکی می‌کند و به چند زبان مثل بلبل صحبت می‌کند. ما که نرفتیم٬ ولی آنهایی که می‌رفتند خارجه می‌گفتند ایرانی در خارجه ارج و قیمتی داشت. زد و انقلاب شد٬ ما هم دیدیم که به قیافه‌مان نمی‌خورد خط امامی بشویم. داستانهایی جور کردیم٬ جمع کردیم آمدیم اروپا و پناهندگی گرفتیم . اینجا هم که غریبیم٬ فعال سیاسی شدیم. چند کلاس بیشتر هم سواد نداریم٬ اما حافظه مان خوب است در بحثها کم نمی‌آوریم...
-----------------------------------------------------------------
+نام؟ -سید مرتضی
+ گرایش سیاسی؟ - پیرو خط امام.
+ دلایل؟ -اسلام تنها راه سعادت بشر است و اسلام ناب محمدی در پیروی از منویات مقام معظم رهبری و امام می‌باشد.
+سابقه فعالیت سیاسی؟ -ریا می‌شود!
+از زمان پیش از انقلاب چه خاطراتی دارید؟ -فساد تمام جامعه را گرفته بود و آزادی نبود و ....
+ الان در جامعه فساد کمتر شده است و آزادی ها بیشتر؟ -البته دشمنان انقلاب توطئه می‌کنند و ما آزادی های غربی را نمی‌خواهیم...
... شخص را هیپنوتیزم می‌کنیم....
+نام؟ -داریوش.
+چرا داریوش؟ - واللا آن موقع جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی بود و این اسم مد بود٬ پدر ما هم که برایمان شناسنامه گرفت آن را روی ما گذاشت.
+پدر شما چه کاره بود؟ -یک کشاورز ساده بود که آن اواخر به تهران آمده بود و دلالی می‌کرد.
+ شما در انقلاب چند ساله بودید و چه کارهایی می‌کردید؟ - من که بچه بودم٬ یک چیزهایی در شلوغی ها از فروشگاه ها بلند می‌کردیم.
+ چه شد که فعال سیاسی شدید؟ -واللا سابقه مان می‌خورد! هم چهره مان رنج کشیده بود هم از خانواده ساده‌ای بودیم. دیدیم افراد مشابه (!) ما رییس جمهور و نماینده مجلس می‌شوند٬ گفتیم ما چرا نه!
+تحصیلات؟ -دیپلم ردی. اما در بسیج فعال بودیم ها.
+حالا چرا وارد فعالیت سیاسی شدید؟ -از قدیم در خانواده به من می‌گفتند حرف مفت زیاد می‌زنی! من هم در خودم استعدادش را می‌دیدم٬ اسمم را اسلامی کردم٬ ته ریشی گذاشتم و اصطلاحاتی را حفظ کردم و با حمایت مردم به صحنه وارد شدم.
+ تا حالا چه سمتهایی داشته‌اید؟ -از نماینده مجلس بگیر٬ وابسته فرهنگی و کاردار و کارگزار سفارت٬ تا مسوول مذاکره و خرید وزارتهای مختلف در کشورهای خارجه. حدود ۷۰ کشور دنیا را هم دیده‌ام.
+راستی پدر شما چند کشور خارجی را دیده اند؟ -ایشان که به رحمت ایزدی رفته‌اند٬ اما خیلی دلش می‌خواست به حج برود. آخر عمری بالاخره امام رضا طلبیدندش و مشهدی از دنیا رفتند.
+ از زندگی راضیی؟ - راستش نه! پسرم درس نخوانده و دنبال آنم که برایش کار آبرومند و آینده‌داری دست و پا کنم٬ اما حفظ ظاهر(!) بلد نیست بکند.
-------------------------
ویدئوهای مرتبط


-------

Labels: